Contact opnemen
Geschreven op 23 november 2023

Oorzaken rekenachterstand

De neurologische wetenschappers doen veel onderzoek naar de werking van ons “rekenbrein”. Ze hebben hierin al veel ontdekkingen gedaan en toch blijft het nog een heel gepuzzel om alles rond de rekenprocessen en eventuele achterstanden te kunnen begrijpen.  

Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn, dat het kind een voorkeur heeft voor het leren door middel van beelden (beelddenker), voelen en ervaren (kinesthetische denker) en/of vanuit het geheel (Top down denker). Op school wordt de leerstof over het algemeen auditief aangeboden en kan dan onvoldoende aansluiten op de specifieke leerbehoefte van deze kinderen. Hierdoor kan een leerachterstand ontwikkelen ondanks dat het kind (ruim) voldoende leercapaciteit bezit. Ouders en school zeggen dan vaak:

 “Het zit erin maar komt er maar niet uit.”

Het rekenen kan ernstig achterblijven ondanks intensieve hulp en dan spreekt men vanuit de wetenschap van een zogeheten “leerstoornis” zoals dyscalculie. Dyscalculie wordt vanuit de wetenschap omschreven als een leerstoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken(wiskunde) kennis. Delen van het brein werken dan onvoldoende samen waardoor de rekenprestaties, ondanks intensieve begeleiding achterblijven. In praktijk Flowy Kids hebben wij vertrouwen in de groeikracht van ieder kind wanneer de leerstof en begeleiding aansluit op de unieke leerbehoefte van het kind.

“Leren door horen, zien, voelen en ervaren.”