Contact opnemen
Geschreven op 23 november 2023

Verdiepende informatie coaching executieve functies  

In praktijk FlowyKids wordt naast rekenbegeleiding ook coaching van de zogeheten “executieve functies” aangeboden. “Wat zijn executieve functie eigenlijk?” Executieve functies zijn functies van het brein die het mogelijk maken om het gedrag en het leren te sturen. Het gaat bijvoorbeeld over het vermogen om te organiseren, je kunnen concentreren of om je gevoelens en gedrag te reguleren. Vaardigheden die dus een zeer grote rol spelen bij het leren rekenen.

Deze vaardigheden van het denken zijn onderverdeeld in een “koude” en “warme” kant.

  • De “koude” kant zijn de praktische vaardigheden: plannen, organisatie, werkgeheugen, taakinitiatie (beginnen aan een taak) en metacognitie (denken over denken)
  • De “warme” kant zijn de emotionele vaardigheden: volgehouden aandacht, emotieregulatie, flexibiliteit (schakelen tussen taken), respons-Inhibitie (impulsbeheersing)

Het inzicht krijgen in deze (deel) vaardigheden, bieden een kind de mogelijkheid om hieraan te kunnen werken en zich te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen gaan wel samen met de rijping van de prefrontale hersenkwab, dat voortduurt tot een leeftijd van ongeveer 25 jaar. Toch is het goed om hier met jonge kinderen al aan te werken, zodat het hen helpt om te begrijpen welke vaardigheden ze nodig hebben bij “het leren, leren”.

De vraag is alleen, “Hoe maak je zo’n ingewikkeld breinsysteem inzichtelijk voor kinderen?” Hierop heeft Ans Ramaut van Unique Talent een passend antwoord gevonden en aansluitend hulpmiddelen bedacht met behulp van “De Autometafoor” (zie https://www.unique-talentbegeleiding.com/autometafoor.html). De diverse onderdelen zoals bijvoorbeeld de kaart (planning), navigatiesysteem (werkgeheugen), rem (inhibitie), stuur (flexibiliteit), toerenteller (emotieregulatie) staan metafoor voor de verschillende deelvaardigheden van de executieve functies. De werkvormen behorende bij “De autometafoor” en spelletjes worden gebruikt bij de begeleiding van deze executieve functies. Deze spelletjes vormen daarin een belangrijk hulpmiddel, omdat het spelen een groot beroep doet op deze executieve vaardigheden. Na de begeleiding hebben ouders inzicht verkregen in welke spelletjes ze thuis kunnen inzetten bij het ondersteunen van hun kind.