Contact opnemen

Coachen

Als het rekenen maar niet wil lukken ondanks dat je je best doet, dan doet dat iets met het zelfvertrouwen van een kind. Dit kan leiden tot gevoelens van onzekerheid en angst. Deze emoties zorgen ervoor dat een deel van het brein minder goed werkt. Hoe een kind zich voelt heeft dus een grote invloed op de rekenprestaties. Daarnaast zijn andere denkvaardigheden van het brein zoals plannen, schakelen en concentratie, van invloed op het rekenproces. Een stukje begeleiding door middel van coaching kan het kind dan weer op weg helpen.

Herken je als ouder de volgende signalen bij je kind:

In praktijk FlowyKids is het “hele kind” in beeld. Alle coaching sessies zijn gebaseerd op een oplossingsgerichte benadering, waarbij gezocht wordt naar de mogelijkheden en oplossingen vanuit het kind. Hierbij worden speelse en creatieve werkvormen ingezet ter bevordering en versteviging van vaardigheden en het geloof in eigen kunnen. 

“Het enige wat werkt zijn de oplossingen die je zelf bedenkt en die bij je passen.”

Kennismakingsgesprek
Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. Het is een moment om samen af te stemmen welke begeleiding binnen praktijk FlowyKids, passend is voor uw kind. (Indien het kind al bekend is bij Praktijk Flowy Kids, kan deze fase worden overgeslagen.)

Intakegesprek
Tijdens eenintakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht.  “Waar zitten de grootste zorgen? Wat hoopt iedereen door middel van het coaching traject te bereiken?” (Indien het kind al wordt begeleid vanuit PraktijkFlowy Kids, kan deze fase worden overgeslagen.)

Begeleiding
De duur van de begeleiding wordt afgestemd op de hulpbehoefte van het kind en duurt 3 tot 5 weken. Hierbij ga ik samen met uw kind op onderzoek naar wat het nodig heeft voor het vergroten van het zelfvertrouwen of aan welke (deel)vaardigheden van het “leren, leren” het wil gaan werken. Deze afspraken worden vastgelegd in een zogeheten “Kindplan”. 

Evaluatie
Het coachtraject wordt gezamenlijk afgesloten door middel van een evaluatiegesprek aan de hand van het Kindplan.Hierbij wordt teruggekeken op de hulpvraag en welke geboden interventies hebben geholpen. Aangezien het gaat om korte coachtrajecten wordt hiervan geen verslag gemaakt. 

Gebruikte middelen 
Vaardigheden “Leren, leren”

Werken aan vertrouwen