Contact opnemen

Rekenen

Rekenen is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Het is een complex proces van ons brein én daarbij is ieder brein nog eens uniek. Problemen met rekenen zegt ook niets over de intelligentie en komt zeer zeker ook bij hoogbegaafde kinderen voor. De oorzaken voor een rekenachterstand kunnen daardoor heel divers zijn. Begeleiding “op maat” biedt dan uitkomst.

Herken je als ouder de volgende signalen bij jouw kind:

  • Vaak omkeren van getallen
  • Op vingers blijven rekenen
  • Moeite met plaatsen van getallen op volgorde
  • Moeite met ruimtelijk inzicht
  • Moeite met rekensymbolen +, -, x, enz.
  • Niet goed kunnen schatten
  • Moeite met klokkijken

In praktijk FlowyKids is er ruimte, tijd en individuele aandacht om aan te kunnen sluiten op de specifieke leerbehoefte van het kind. Hier leren kinderen rekenen door “zien”, “voelen” en “ervaren” door middel van spel en materialen. Het is dus geen herhaling van de instructie op school, maar een afgestemd onderzoek en een positieve begeleiding met gerichte individuele aandacht voor het kind.

“Groeikracht zit in ieder kind. Het is soms alleen even zoeken naar de juiste voedingsbodem om weer tot bloei te kunnen komen.”

FlowyKids werkt met kinderen aan rekenvaardigheden door middel van een traject: intake, (kort)onderzoek, begeleiding en evaluatie. Het aantal begeleiding sessies wordt in overleg met ouders vastgesteld.

Kennismakingsgesprek
Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. 

Intakegesprek
Als remedial teacher ga ik samen met het kind, ouders én school door middel van een intakegesprek, op zoek naar de gezamenlijke concrete hulpvraag omtrent het rekenen. “Waar zitten de knelpunten en de grootste zorgen? Wat hoopt iedereen door middel van het onderzoek en begeleidingstraject te bereiken?” 

Procesgericht rekenonderzoek
Vervolgens wordt een procesgericht rekenonderzoek bij het kind afgenomen om de vaardigheden, ondersteuningsbehoeften en het niveau in kaart te brengen. Tijdens dit onderzoek ga ik samen met het kind nieuwsgierig op onderzoek naar zijn of haar specifieke ondersteuningsbehoefte en sterke kanten en kwaliteiten. Dit wordt vastgelegd in een onderzoeksverslag.

“Leren is weten wie je bent en wat jij nodig hebt.”

Handelingsplan
Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld met begeleidingsadviezen die aansluiten op de specifieke behoefte van het kind. Naast het plan komt een zogeheten “Kindplan” waarin de wensen en afspraken van het kind centraal staan. Deze beide plannen hebben een overlap maar biedt het kind wel ruimte voor een eigen inbreng in het leerproces. 

“Groeikracht ontstaat vanuit ruimte voor autonomie en zelfontplooiing.”

Begeleiding
In mijn praktijk aan huis, start vervolgens de begeleiding in een fijne en zeer kindvriendelijke omgeving. De hulpmiddelen die ik inzet zijn breed en gericht op kinderen die leren op verschillende manier zoals via beelden, voelen, ervaren en/of Top Down. Hierbij maak ik ook gebruik van digitale middelen zoals Rekensprint Online Programma (zie: https://www.rekensprint.nl/),  zodat ook thuis eenvoudig geoefend kan worden met de basisvaardigheden van het rekenen. Aan het einde van iedere sessie (na 50 min) worden afspraken gemaakt voor het oefenen thuis. 

“Leren is oefenen en proberen, waarbij je vooral van je fouten mag leren.”

(Tussen)evaluatie
Tijdens het traject wordt na iedere 6 á 10 weken door middel van een (tussen)evaluatie, het proces besproken en de doelen geëvalueerd. Samen wordt dan gekeken naar het vervolg. Hiervan kan op verzoek en tegen een vergoeding een verslag worden gemaakt.

Gebruikte middelen