Contact opnemen

Scholen

Scholen zijn vaak nog zoekende in de begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Het oplossen van rekenopgaven zijn namelijk zeer complexe processen in het brein die weer afhangen van veel verschillende factoren. Hierin ondersteun ik graag leerlingen samen met school. Het is daardoor geen eenvoudige taak voor scholen om aan deze kinderen met verschillende onderwijsbehoeften, passend rekenonderwijs te bieden. Een rekenspecialist kan dan uitkomst bieden om de leerkracht en deze leerling weer op weg te helpen.

Herken je als leerkracht de volgende signalen bij de leerling:

  • Weinig tot geen getalbegrip
  • Kort, wisselend of niet onthouden van de rekeninstructies
  • Vreemde vergissingen bij rekenopdrachten
  • Op vingers blijven rekenen
  • Getallen blijven omkeren
  • Moeilijk schakelen tussen opdrachten
  • Rekenen niet toe kunnen passen binnen context
  • Problemen met automatiseren

Ik heb hier zelf als leerkracht ook jaren mee geworsteld. Om de onderwijsbehoefte van rekenzwakke leerlingen beter te gaan begrijpen ben ik een opleiding gaan doen tot “Specialist Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)” en “Rekencoach” bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teacher (LBRT). Deze kennis en de ervaringen wil ik graag met collega’s in het onderwijs delen door middel van:

Scholen die interesse hebben kunnen vrijblijvend contact opnemen.   

“Onderwijs maak je samen”