Contact opnemen

Tarieven

Kennismakingsgesprek is gratis

Intakegesprek € 35,- 
Hieronder valt het inventariseren van de achtergrond informatie (waaronder de vragenlijsten) en het in kaart brengen van de concrete hulpvraag door middel van een gesprek.

Uitgebreid procesgericht rekenonderzoek € 275,-
Het rekenonderzoek is opgedeeld in twee delen van een uur. Hierbij worden diverse rekenonderzoeken afgenomen om het niveau-, leer- en denkwijze van uw kind inzichtelijk te maken. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een onderzoeksverslag.

Verkort procesgericht rekenonderzoek € 150,- 
Het verkorte rekenonderzoek bestaat uit 1 uur. Hierbij wordt een didactisch rekengesprek gevoerd aan de hand van de opgave van de LVS-toetsen* van school. De uitkomsten van het onderzoek worden verwerkt in een onderzoeksverslag.
*Let op: voor het verkorte rekenonderzoek is beschikbaarheid van de LVS-toetsen een vereiste.

Opstellen rekenhandelingsplan € 55,-
Het handelingsplan dient tevens als een begeleidingsplan. In het handelingsplan staan de onderwijsbehoeften van het kind centraal met daaraan gekoppeld de specifieke (leer)doelen van uw kind en een advies omtrent de begeleidingsperiode. Dit wordt samen ouders besproken.

Remedial teaching € 60,- per uur (*inclusief gebruik Online Rekensprint)
In dit uur werk ik 50 min. samen met uw kind. De laatste 10 min. van het uur zijn voor de overdracht van het oefenwerk voor thuis en/of ter voorbereiding van de volgende sessie. 
* Bij de prijs inbegrepen is het online oefenprogramma van Rekensprint voor thuis gedurende het begeleidingstraject.

Coaching € 60,- per uur (exclusief materiaal)
In dit uur werk ik 50 min. samen met uw kind. De laatste 10 min. van het uur zijn voor de overdracht van het oefenwerk voor thuis en ter voorbereiding van de volgende sessie.

(Tussentijdse) Evaluatie € 30,- per 30 min
Op aanvraag van ouders kan een tussentijdsgesprek worden aangevraagd over de vorderingen en voortgang van de begeleiding. Dit gesprek kan ook op school plaats vinden, maar hiervoor worden reistijd en reiskosten (€ 0,37 p/km) in rekening gebracht. 

Evaluatieverslag RT € 55,- (op verzoek)
Na de afgesproken begeleidingsperiode schrijf ik een kort evaluatieverslag.

Bij verhindering en/of ziekte
Annuleren kan gratis tot 24 uur voor de afspraak, daarna ben ik genoodzaakt om de kosten in rekening te brengen.

Tarieven voor langere trajecten en trajecten van scholen zijn maatwerk en op aanvraag.

Alle tarieven zijn vrij van BTW.